quotes

“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek”    

Hans Christian Anderson

“Muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding van de hartstochten van de ziel”  

Aristoteles

“Muziek is de meest abstracte van alle kunsten”

Godfried Bomans

“De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt”  

Richard Wagner

“Van alle geluiden vind ik muziek het minst onaangename”  

Samuel Johnson

“Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten”  

Gustav Mahler

“De muziek is de wiskunde voor het gevoel. De wiskunde is de muziek van de rede”  

Joyce Sylvester