Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins-Bernhard-Cultuurfonds_RGB_logo-800x846px

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert dit fonds bijzondere initiatieven en talent.

Het fonds werd in 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van Spitfire vliegtuigen. Het startkapitaal (ca. vijftigduizend gulden) was bijeengebracht door ongeveer 750 werknemers van de Shell op Curaçao, die maandelijks een percentage van hun salaris afstonden omdat zij iets wilden doen voor het moederland in oorlog. Prins Bernhard werd Regent van het fonds.

Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: “de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid”. In de jaren tachtig daar natuurbehoud bijgekomen. Vanaf 2002 heeft het Cultuurfonds een beurzenprogramma voor toptalenten op het gebied van wetenschap en andere disciplines. Prins Bernhard bleef Regent tot zijn dood in 2004.


Geplaatst in: Sponsoren
Klik op een categorie om meer berichten te bekijken