Bestuur en ondersteunend team

← Terug naar overzicht -

De leiding van het Margaretha Consort bestaat uit drie enthousiaste en kundige bestuurders met een groot hart voor oude muziek en een artistiek en zakelijk leider:

Voorzitter | Carla Dik
Vice-voorzitter | Karel Groen
Secretaris | Harmen Trimp
Artistiek en zakelijk leider | Marit Broekroelofs

Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar waarbij zowel de lopende zaken worden besproken alsook visie en beleid voor de toekomst.
Daarnaast is er een ondersteunend team dat bestaat uit:

Ton van Brussel | algemeen adviseur
Liesbeth van Besouw | praktische ondersteuning
Theo Fokkema | boekhouder

Zowel de bestuursfuncties als de ondersteunende werkzaamheden worden met liefde en zonder verdere vergoeding gedaan.
Heeft u vragen aan het bestuur, mail dan naar maritbroekroelofs@margarethaconsort.nl

Carla Dik-Faber | voorzitter
Karel Groen | vice-voorzitter
Harmen Trimp | secretaris
Marit Broekroelofs | artistiek en zakelijk leider
Ton van Brussel | algemeen adviseur
Theo Fokkema | Boekhouder
Liesbeth van Besouw | praktische ondersteuning