Bestuur en ondersteunend team

De leiding van het Margaretha Consort bestaat uit vier enthousiaste en kundige bestuurders met een groot hart voor oude muziek, en een artistiek en zakelijk leider:

Voorzitter | Carla Dik
Vice-voorzitter | Karel Groen
Secretaris | Harmen Trimp
Penningmeester | Theo Fokkema
Artistiek en zakelijk leider | Marit Broekroelofs

Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar waarbij zowel de lopende zaken worden besproken alsook visie en beleid voor de toekomst wordt uitgezet.
Daarnaast is er een ondersteunend team dat bestaat uit:

Liesbeth van Besouw | praktische ondersteuning
Frans Kristensen | algemene ondersteuning

Zowel de bestuursfuncties als de ondersteunende werkzaamheden worden met liefde en zonder verdere vergoeding gedaan.
Heeft u vragen aan het bestuur of aan de artistiek/zakelijk leider: mail dan naar maritbroekroelofs@margarethaconsort.nl

Carla Dik-Faber | voorzitter
Karel Groen | vice-voorzitter
Harmen Trimp | secretaris
Marit Broekroelofs | artistiek en zakelijk leider
Theo Fokkema | Penningmeester
Liesbeth van Besouw | praktische ondersteuning