Harmen Trimp | secretaris

Het Margaretha Consort vult in zekere zin een niche in de klassieke muziekwereld in Noord-Nederland. Cantates en motetten van componisten als Franz Tunder (1614-1667), Matthias Weckmann (1616-1674) of Nicolaus Bruhns (1665-1697) worden immers zelden uitgevoerd, laat staan door een muziekgezelschap dat zo deskundig en kundig is op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk.

Hun bestaan verrijkt het muzikale landschap in Noord-Nederland, dat zich gelukkig mag weten naast de vele orgels uit de Noordduitse barok een internationaal consort van naam en faam in hun midden te hebben, dat zich gespecialiseerd heeft in de muziek uit de vroege barok.

Met veel plezier zet ik mij dan ook in als bestuurslid van het Margaretha Consort.


Geplaatst in: Bestuur en ondersteunend team, Ensemble
Klik op een categorie om meer berichten te bekijken